Giới thiệu Đỗ Việt Cường

+
năm huấn luyện
+
giờ diễn thuyết
+
giờ huấn luyện
+
khán giả

Tiểu sử ngắn gọn

Từng đoạt Huy Chương Đồng Olympic Toán Quốc Gia năm 2005, từng là học sinh chuyên Toán

Đọc ngay