Giới thiệu Đỗ Việt Cường

8+ năm huấn luyện 1,000+ giờ diễn thuyết 3,000+ giờ huấn luyện 25,000+ khán giả

Tiểu sử ngắn gọn

Từng đoạt Huy Chương Đồng Olympic Toán Quốc Gia năm 2005, từng là học sinh chuyên Toán THPT chuyên Lê Hồng …

Đọc thêm