Buổi hội thảo “Định bản thân, Hướng sự nghiệp” của TGM mình tham dự hôm qua đem lại một số kiến thức mới mẻ, khá hay ho.

Biết đến hiệu ứng “Người chiến thắng lấy tất cả”, biết rõ hơn các thống kê về kiến thức học trong trường đại học, thống kê về nghề nghiệp hiện tại và tương lai. (điều này làm tăng kiến thức và cảm nhận về thế giới xung quanh, bởi vì bạn cần biết mình đang ở đâu)
Các bạn có biết đến mô hình nghề nghiệp lý tưởng? Nghề nghiệp lý tưởng là giao của 3 thứ: thứ bạn thích, thứ bạn làm tốt và thứ mà xã hội cần. Buổi hội thảo đưa ra mô hình tương tự, nhưng cao cấp hơn. Chi tiết về sự cao cấp, chi tiết về mô hình, các bạn đến tham dự hội thảo nhé 😊

Từ mô hình trên, mình mới hiểu rõ hơn tại sao TGM làm 3 điều: sinh trắc vân tay, phân loại tính cách và báo cáo nghề nghiệp. Mình đã làm sinh trắc vân tay cho cháu từ năm ngoái, tuy nhiên đến khi tham dự hội thảo, mới hiểu các hoạt động trong cả quá trình làm sinh trắc vân tay có ý nghĩa gì, biết tại sao TGM làm các hoạt động đó. Mình có suy nghĩ về việc nên làm cả sinh trắc vân tay + chiêm nghiệm tính cách để hiểu cả bên trong, bên ngoài của bản thân. Tham dự hội thảo mới biết, hóa ra TGM cũng có suy nghĩ tương đồng với mình 😎

À có một điều quên nói nãy giờ, đó là lý do đến buổi hội thảo, dù đọc mail giới thiệu buổi này thì thấy không phù hợp nhiều với bản thân. Mình luôn tìm cách để hiểu hơn về bản thân, tìm tòi, đào sâu, để hiểu hơn về tính cách, hiểu hơn về suy nghĩ, hiểu hơn về khả năng… Cứ có cơ hội để hiểu hơn về bản thân là mình tham dự.

Hiểu hơn bản thân để làm gì? Mình tin là mình có khả năng cao ở mặt nào đó, có thể tạo ra những thành tựu trong cuộc sống, và quan trọng là, thành tựu đó làm mình thỏa mãn với cuộc sống! Nếu bạn làm nên thành tựu gì đó trong cuộc sống, nhưng điều đó không làm bạn thấy tự hào, không thấy bạn thấy thỏa mãn với cuộc sống, thì thật là rất đáng tiếc! Bạn có muốn hiểu hơn về bản thân, để kiến tạo cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn?

Cảm nhận của học viên Mai Quang An về buổi hội thảo Định Bản Thân Hướng Sự Nghiệp