UTalents với vai trò là nhà đồng tài trợ, Trainer Đỗ Việt Cường đã chia sẻ chủ đề “Thấu hiểu bản thân” mở màn cho chương trình. Bài nói chuyện phần nào giúp cho các bạn trẻ thấu hiểu hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Chúng ta sinh ra không có ai là không thông minh cả, chỉ đơn giản là chúng ta thông minh theo những cách khác nhau. Khi xác định được điểm mạnh, điểm yếu, mỗi người sẽ có được hướng đi phù hợp trong tương lai cũng như biết cách định hướng sự nghiệp ngay từ bây giờ.